God fysisk og psykisk helse

God helse bygges fysisk og psykisk, og vi trenger å trene på begge deler. Enkle grep som å finne turgleden kan ha stor betydning. Ti på topp er et godt verktøy til å gjøre noe aktivt, noe sammen og noe meningsfylt for bedre helse for deg selv, kolleger, familie og venner.

"Voksne bør være moderat fysisk aktive 150-300 minutter i uken"

Å gå i naturen gir overskudd, bedre helse og positiv effekt både fysisk og psykisk.

Helsedirektoratets anbefaling om 150-300 minutter i uken med moderat intensitet tilsvarer en daglig 20-40 minutter tur hvor du anstrenger deg litt. Varier gjerne mellom lavere og høyere intensitet. Går du en mer krevende tur, kan tiden halveres. 

Sitter du mye er fysisk aktivitet ekstra viktig. Tilpass turene til ditt utgangspunkt. Så kan du heller gå en lengre tur når formen blir bedre. 


Folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse har som mål å øke vår psykiske helsekompetanse basert på forskning. For kunnskapen om god psykiske helse er mye dårligere enn kunnskapen om god fysisk helse.

Psykiske plager er hovedårsaken til at voksne faller ut av arbeidslivet. Der folk trives og har det bra er det ofte færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø. Vi trenger derfor lavterskel tilbud som kan forebygge psykisk uhelse.

"Våre største helseutfordringer nå er psykiske plager, smerter og utslitthet".  

ABC har tre enkle råd:

  • Gjør noe aktivt (ACT) - Vær mer aktiv fysisk, sosialt eller mentalt. Alt fra å være aktiv i naturen, få en ny hobby eller finne ro gjør at du føler deg gladere. 
  • Gjør noe sammen (BELONG) - Sosiale aktiviteter, fellesskap og gode relasjoner til andre støtter deg i hverdagen, og gir en følelse av å høre til og ha verdi. 
  • Gjør noe meningsfylt (COMMIT) - Å hjelpe andre, være med på noe positivt, eller nå et mål gjør at du kjenner på mening, glede og takknemlighet.

Helsedirektoratets råd
ABC for god psykisk helse